over mij

Coach voor positieve persoonlijke ontwikkeltrajecten

o.a. re-integratie, outplacement & loopbaanbegeleiding

Ik stel me natuurlijk graag persoonlijk aan u voor!

06 33 98 08 00
info@claudiadamen.nl

Bijscholingsoverzicht

Mei 2023 bijgewerkt

Onderwerp: Omschrijving:
Jobhunting Opdrachtgevers verlangen intensieve bemiddeling, in alle trajecten en voor de PAWA. Het hoe en waarom van jobhunten. Met aandacht voor netwerken, telefonische jobacquisitie en het opstellen van een zoekprofiel.
Hoe word je ondernemerscoach? Informatie over het nieuwe beleid en uitleg over de trajecten en de aanmeldprocedure.
Arbeidsgewenning Informatie over de re-integratietrajecten voor klanten voor wie de Arborol vervuld wordt. Verder: coaching/trainingen, activerende begeleiding, individuele spankracht, arbeidsgewenningplek, planning werkuitbreiding. Work First a la Carte.
Verhogen psychische weerbaarheid Informatie over de module ‘verhogen psychische weerbaarheid’. Verder: signalen herkennen, aanpak en in te zetten methodieken.
Netwerken? Niets voor mij!  Deze praktische workshop geeft je lef en inzicht tot te durven netwerken en heb je een waardevol extra instrument om kansen te creëren voor klanten en werkgevers.
Mindfulness Door het beoefenen van mindfulness ontwikkel je opmerkzaamheid en aandacht in het hier en nu. Dat leidt tot inzicht in jezelf en je leert op een meer accepterende manier om te gaan met stress, vermoeidheid en fysieke klachten.
Netwerken Workshop:
– Van contacten naar contracten, Leads genereren
– Toolkit JobCrafting
Loopbaanprofessionals De jobportal voor loopbaanprofessionals. In deze workshop (demonstratie) wordt laten zien hoe cliënten onder begeleiding eenvoudig naar vacatures kunnen zoeken, zoekprofielen aan kunnen maken en solicitatieactiviteiten bij kunnen houden. 
Sneller plaatsen versus kwaliteit Een goed plaatsingsresultaat is niet meer voldoende. De markt vraagt om snel resultaat. Hoe stel je opdrachtgevers tevreden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van je dienstverlening? Inclusief praktische tips en trucs.
Letselschadepraktijk Lezing: hoe verloopt de letselschade praktijk en hoe zouden wij slachtoffers kunnen coachen? Er werd een lezing gegeven door een letselschade advocaat.
Verzuimadvies Centraal stonden de belangen, mogelijkheden en verwachtingen vanuit de verzuimverzekeraar bij eigen risicodragers. Zo werd er een lezing gegeven door een verzuimadviseur. 
Re-integratie
45-plussers
Informatie over deze doelgroep. Motivatie- en coachingstechnieken. Met aandacht voor vooroordelen, (financiële) voordelen en subsidies.
Re-integratie allochtonen Informatie over de aanbestedingen voor re-integratie van allochtone doelgroepen. Verder wordt de ‘Wederkerig Adequate Benadering’ uitgelegd met begrippen als: sociale interventie, binnen- en buitenperspectief van de klant.
Re-integratie bij psychische beperkingen Algemene informatie over de aanbesteding en specifiek over de re-integratie van de doelgroep klanten met een psychische of psychiatrische beperking.
Re-integratie bij fysieke beperkingen Informatie over de aanbesteding. Verder: bewustwording, opleiding, beeldvorming, motivatie, zichtbaarheid en binding van klanten met een fysieke beperking.
Weten wat werkt Deskundigheidsbevordering LinkedIn Allstars Workshop: Visie Wetenschap in HR en Wetenschap in re-integratie.
Lezing voor gevorderde coaches re-integratie en arbeidsmobiliteit.
Workshop: Leer je cliënten optimaal gebruik te maken van LinkedIn om werk te vinden.
Re-integratie 2e spoor De inhoud van de wet Poortwachter en de gevolgen voor de werkgever en werknemer. Ook komen aan bod: het tijdpad re-integratie van ziekmelding tot en met eindevaluatie.
De rol van een re-integratiebedrijf en re-integratiecoach. Voorbeelden en problemen uit de praktijk.
2e spoor basis: Arbeidsdeskundige over wet en regelgeving spoor 2e verplichte basis voor 2e spoor coaches. 
Nieuwe aanbestedingen UWV Uitleg over alle nieuwe aanbestedingen en de wijzigingen omtrent IRO vanuit nieuwe Inkoopkader. Uitleg over: doelgroepen, dienstverleningspakket, doorlooptijden, plaatsingsresultaten, etc.
Wet en Regelgeving WAO/WIA Een must voor nieuwe netwerkpartners, als update voor anderen. Theorie en praktijk van regelgeving WAO/WIA. Casussen, ook voor re-integratie 2e spoor, worden besproken.
Stress in re-integratie Van oorzaken tot gevolgen, van signalen herkennen bij de klant tot praktijkregels om stress tijdens re-integratie en werk te voorkomen.
ENKELE OPDRACHTGEVERS

Laat je gegevens achter en ik neem 
zo snel mogelijk contact met je op